Моля Google да дефинира термин. След това моля Midjourney да си представи (imagine) термина, дефиницията и двете заедно.

И резултатът е този визуален речник.

define: god / дефинирай: бог

термин: бог

бог

дефиниция: създателят и владетелят на вселената и източникът на всички морални авторитети; върховното същество.

създателят и владетелят на вселената и източникът на всички морални авторитети; върховното същество.

бог – създателят и владетелят на вселената и източникът на всички морални авторитети; върховното същество.

бог – създателят и владетелят на вселената и източникът на всички морални авторитети; върховното същество.

define: delicacy / дефинирай: деликатност

термин: деликатност

деликатност

дефиниция: финост или сложност на текстурата или структурата.

финост или сложност на текстурата или структурата.

деликатност - финост или сложност на текстурата или структурата.

деликатност - финост или сложност на текстурата или структурата.

define: abundance / дефинирай: изобилие

термин: изобилие

изобилие

дефиниция: много голямо количество нещо.

много голямо количество нещо.

изобилие - много голямо количество нещо.

изобилие - много голямо количество нещо.

define: childhood / дефинирай: детство

детство

детство

дефиниция: състоянието или периодът, в който сте дете.

състоянието или периодът, в който сте дете.

детство - състоянието или периодът, в който сте дете.

детство - състоянието или периодът, в който сте дете.

define: multiverse / дефинирай: мултивселена

мултивселена

мултивселена

дефиниция: хипотетично пространство или област, състояща се от множество вселени, от които нашата вселена е само една.

хипотетично пространство или област, състояща се от множество вселени, от които нашата вселена е само една.

мултивселена - хипотетично пространство или област, състояща се от множество вселени, от които нашата вселена е само една.

мултивселена - хипотетично пространство или област, състояща се от множество вселени, от които нашата вселена е само една.

define: strength / дефинирай: сила

термин: сила

сила

дефиниция: качеството или състоянието на физическа сила.

качеството или състоянието на физическа сила.

сила - качеството или състоянието на физическа сила.

сила - качеството или състоянието на физическа сила.

define: beauty / дефинирай: красота

термин: красота

красота

дефиниция: съчетание от качества, като форма, цвят или вид, което радва естетическите сетива, особено зрението.

съчетание от качества, като форма, цвят или вид, което радва естетическите сетива, особено зрението.

красота - комбинация от качества, като форма, цвят или вид, която радва естетическите сетива, особено зрението.

красота - комбинация от качества, като форма, цвят или вид, която радва естетическите сетива, особено зрението.

define: tenderness / дефинирай: нежност

термин: любов

нежност

дефиниция: мекота и доброта; любезност.

мекота и доброта; любезност.

нежност - мекота и доброта; любезност.

нежност - мекота и доброта; любезност.

define: freedom / дефинирай: свобода

термин: любов

свобода

дефиниция: властта или правото да действаш, говориш или мислиш, както искаш.

властта или правото да действаш, говориш или мислиш, както искаш.

свобода - дефиниция: властта или правото да действаш, говориш или мислиш, както искаш.

свобода - дефиниция: властта или правото да действаш, говориш или мислиш, както искаш.

define: love / дефинирай: любов

термин: любов

любов

определение: интензивно чувство на дълбока привързаност.

интензивно чувство на дълбока привързаност.

любов - интензивно чувство на дълбока привързаност.love - an intense feeling of deep affection.

любов - интензивно чувство на дълбока привързаност.love - an intense feeling of deep affection.